Polityka prywatności


Niniejsza Polityka prywatności ma na celu zapewnienie lepszej obsługi osób troszczących się o to, w jaki sposób korzysta się z ich danych osobowych online. Dane osobowe w ujęciu amerykańskiego prawa dotyczącego ochrony prywatności to informacje, które mogą być wykorzystywane samodzielnie lub wraz z innymi danymi w celu zidentyfikowania lub zlokalizowania konkretnej osoby, bądź też skontaktowania się z nią, albo w celu zidentyfikowania konkretnej osoby w kontekście. Prosimy o uważne przeczytanie naszej Polityki prywatności w celu dobrego zrozumienia, w jaki sposób gromadzimy, wykorzystujemy, chronimy i w inny sposób przetwarzamy dane osobowe użytkowników naszej witryny internetowej.

Ustawienia plików cookie

Jakie dane osobowe odwiedzających nasz blog, witrynę internetową lub aplikację gromadzimy?

Kiedy użytkownicy składają zamówienie lub rejestrują się w naszej witrynie internetowej, możemy poprosić o podanie imienia i nazwiska, adresu e-mail, numeru telefonu, danych karty kredytowej lub innych szczegółów, które pomogą nam w obsłudze.

Kiedy gromadzimy dane?

Gromadzimy dane użytkowników, gdy składają zamówienie lub podają informacje w naszej witrynie internetowej.

W jaki sposób wykorzystujemy dane?

Możemy używać danych zgromadzonych od użytkowników podczas rejestracji, dokonywania zakupu, subskrypcji newslettera, wypełniania ankiety czy też przy okazji komunikacji marketingowej, podczas nawigowania w naszej witrynie internetowej lub korzystania przez użytkownika z innych funkcji witryny w następujące sposoby:

 W celu spersonalizowania doświadczenia użytkownika i dostarczania treści i ofert produktów takiego rodzaju, jakimi jest najbardziej zainteresowany.

 Do szybkiego przetwarzania transakcji z użytkownikiem.

Jak chronimy dane użytkowników?

Nasza witryna internetowa jest regularnie skanowana pod kątem luk bezpieczeństwa i zagrożeń, aby wizyty użytkowników były jak najbezpieczniejsze.

Regularnie przeprowadzamy skanowanie pod kątem złośliwego oprogramowania.

Dane osobowe użytkowników znajdują się w zabezpieczonych sieciach i są dostępne wyłącznie dla ograniczonej liczby osób posiadających specjalne uprawnienia dostępu do takich systemów oraz zobowiązanych do zachowywania tych danych w poufności. Ponadto wszelkie dane wrażliwe/kredytowe dostarczane przez użytkowników są szyfrowane przy użyciu technologii Secure Socket Layer (SSL).

Kiedy użytkownik składa zamówienie, przesyła informacje lub uzyskuje do nich dostęp, wdrażamy rozmaite środki bezpieczeństwa w celu ochrony jego danych osobowych.

Wszystkie transakcje przetwarzane są przez dostawcę bramki płatności i nie są przechowywane ani przetwarzane na naszych serwerach.

Czy używamy plików cookie?

Tak. Pliki cookie to niewielkie pliki, które witryna internetowa lub jej dostawca usług przesyła na twardy dysk komputera użytkownika za pośrednictwem jego przeglądarki internetowej (jeśli użytkownik na to pozwala), umożliwiające danej witrynie internetowej lub systemom dostawcy usług rozpoznawanie przeglądarki internetowej użytkownika i przechwytywanie oraz zapamiętywanie określonych informacji. Korzystamy na przykład z plików cookie do zapamiętywania i przetwarzania produktów w koszyku zakupowym użytkownika. Stosujemy je również w celu lepszego zrozumienia preferencji użytkownika w oparciu o jego dotychczasową lub aktualną aktywność w witrynie internetowej, dzięki czemu możemy dostarczać mu lepszych usług. Używamy też plików cookie do łatwiejszego zestawiania zagregowanych danych o ruchu i interakcjach w witrynie internetowej, aby móc zapewnić w przyszłości większy komfort użytkowania i lepsze narzędzia.

Korzystamy z plików cookie do:

 Zapamiętywania i przetwarzania produktów w koszyku zakupowym.

Użytkownik może wybrać opcję ostrzegania przez komputer za każdym razem, kiedy wysyłany jest do niego plik cookie; można też wyłączyć odbieranie wszelkich plików cookie. Opcje te można znaleźć w ustawieniach swojej przeglądarki internetowej. Ponieważ każda przeglądarka internetowa jest trochę inna, aby dowiedzieć się, jak prawidłowo zmodyfikować ustawienia plików cookie, należy zajrzeć do menu pomocy w swojej przeglądarce.

Jeśli użytkownik wyłączy pliki cookie w swojej przeglądarce:

Niektóre funkcje zwiększające wydajność korzystania z danej witryny internetowej mogą nie działać prawidłowo. Niektóre funkcje zwiększające wydajność korzystania z danej witryny internetowej mogą nie działać prawidłowo.

Ujawnianie danych osobowych stronom trzecim

Nie sprzedajemy danych osobowych użytkowników stronom trzecim, nie handlujemy nimi ani nie przekazujemy ich stronom trzecim w inny sposób, chyba że po uprzednim poinformowaniu użytkowników. Nie dotyczy to partnerów zapewniających hosting witryny internetowej ani innych pomiotów wspierających nas w obsłudze witryny internetowej, prowadzeniu naszej działalności lub obsługiwaniu użytkowników, o ile podmioty te zgodzą się zachowywać przedmiotowe dane w poufności. Możemy również ujawnić informacje, jeśli będzie to wymagane w celu zachowania zgodności z prawem, realizacji polityk witryny internetowej lub ochrony praw, własności albo bezpieczeństwa naszej firmy bądź innych podmiotów.

Możemy jednak przekazywać stronom trzecim dane, które nie umożliwiają identyfikacji odwiedzających, w celach marketingowych, reklamowych i innych.
 

Linki innych podmiotów

W naszej witrynie internetowej nie zamieszczamy ani nie oferujemy produktów czy też usług stron trzecich.

Google

Wymogi reklamowe Google podsumowano w Zasadach reklamowych Google. Opracowano je dla komfortu użytkowników.  https://support.google.com/adw...

W naszej witrynie internetowej używamy reklam Google AdSense.

Google, jako dostawca będący stroną trzecią, korzysta z plików cookie do oferowania reklam w naszej witrynie internetowej. Google korzysta z pliku cookie typu DART do wyświetlania naszym użytkownikom reklam w oparciu o poprzednie wizyty w naszej witrynie internetowej i w innych witrynach internetowych. Użytkownicy mogą zrezygnować z korzystania z pliku cookie typu DART, odwiedzając Politykę prywatności sieci reklamowej Google.

Stosujemy następujące funkcje:

• Raporty dotyczące demografii i zainteresowań

Wraz z dostawcami będącymi stronami trzecimi, takimi jak Google, korzystamy z plików cookie pierwszej kategorii (na przykład pliki cookie Google Analytics) oraz trzeciej kategorii (na przykład plik cookie DoubleClick) lub innych identyfikatorów stron trzecich do zestawiania danych na temat interakcji użytkowników z wyświetleniami reklam oraz innymi funkcjami usług reklamowych w związku z naszą witryną internetową.

Rezygnacja:

Użytkownicy mogą ustawić preferencje sposobu wyświetlania reklam Google na stronie ustawień reklam Google. Alternatywnie można dokonać rezygnacji, odwiedzając stronę rezygnacji Network Advertising Initiative lub korzystając z rozszerzenia do przeglądarki internetowej służącego do rezygnacji z usługi Google Analytics.

Ustawa stanu Kalifornia o ochronie prywatności online (CalOPPA)

CalOPPA to pierwsze prawo stanowe w kraju wymagające od komercyjnych witryn internetowych i usług online opublikowania polityki prywatności. Prawo ma zasięg wykraczający daleko poza Kalifornię – wymaga, by każda osoba lub firma w USA (oraz możliwie na całym świecie) obsługująca witryny internetowe gromadzące dane osobowe konsumentów z Kalifornii opublikowała w widocznym miejscu w witrynie internetowej politykę prywatności informującą dokładnie, jakie dane są gromadzone i jakim osobom bądź firmom są udostępniane. Więcej informacji na ten temat podano na stronie http://consumercal.org/califor...

Zgodnie z CalOPPA zgadzamy się na następujące warunki:

Użytkownik może odwiedzać naszą witrynę internetową anonimowo.

Po utworzeniu niniejszej polityki prywatności dodamy link do niej na naszej stronie głównej lub przynajmniej na pierwszej znaczącej stronie po wejściu do naszej witryny internetowej.

Nasza Polityka prywatności zawiera słowo „prywatność” i można ją łatwo znaleźć na stronie podanej powyżej.

Zostaną Państwo powiadomieni o wszelkich zmianach w naszej Polityce prywatności:

• Na stronie naszej Polityki prywatności

Mogą Państwo zmienić swoje dane osobowe:

• Pisząc do nas e-mail
 

W jaki sposób nasza witryna internetowa traktuje sygnały „Nie śledź”?

Honorujemy sygnały „Nie śledź” i nie śledzimy, nie stosujemy plików cookie ani nie korzystamy z reklam, kiedy włączona jest opcja „Nie śledź”.

Czy w naszej witrynie internetowej dozwolone jest monitorowanie zachowań przez strony trzecie?

Należy również mieć na względzie, że zezwalamy na monitorowanie zachowań przez strony trzecie

Ustawa o ochronie prywatności dzieci w systemie online (COPPA)

Jeśli chodzi o gromadzenie danych osobowych dzieci poniżej 13 roku życia, zgodnie z Ustawą o ochronie prywatności dzieci w systemie online (COPPA) kontrola pozostaje w gestii rodziców. Federalna Komisja Handlu – agencja ochrony konsumentów w USA – egzekwuje zasady COPPA dotyczące obowiązków operatorów witryn internetowych oraz dostawców usług online, jeśli chodzi o ochronę prywatności i bezpieczeństwa dzieci w Internecie.

Nie kierujemy reklam naszych usług do dzieci poniżej 13 roku życia jako grupy docelowej.

Czy pozwalamy stronom trzecim, w tym sieciom reklamowym lub wtyczkom, gromadzić dane osobowe dzieci poniżej 13 roku życia?

Uczciwe praktyki informacyjne

Zasady uczciwych praktyk informacyjnych to podstawa prawa prywatności w USA, a związane z nimi koncepcje odgrywały istotną rolę w rozwoju praw dotyczących ochrony danych na całym świecie. Rozumienie zasad uczciwych praktyk informacyjnych i sposobów ich wcielania w życie jest kluczowe dla zachowania zgodności z różnymi prawami prywatności chroniącymi dane osobowe.

Zgodnie z uczciwymi praktykami informacyjnymi w razie wystąpienia naruszenia danych podejmiemy następujące działanie:

Powiadomimy Państwa mailowo

• Inne

W ciągu 30 dni roboczych

Zgadzamy się również na zasadę indywidualnego dochodzenia roszczeń umożliwiającą osobom fizycznym dochodzenie praw podlegających rozstrzygnięciu sądowemu względem podmiotów gromadzących i przetwarzających dane, które nie przestrzegają prawa. Zgodnie z tą zasadą, osoby fizyczne nie tylko mają prawa podlegające rozstrzygnięciu sądowemu względem użytkowników danych, ale też mogą zwrócić się do sądów lub agencji rządowych z żądaniem zbadania i/lub wszczęcia postępowania w sprawie niezachowywania zgodności przez podmioty przetwarzające dane.

Ustawa CAN-SPAM

W ustawie CAN-SPAM ustalono zasady i wymogi dotyczące handlowych wiadomości e-mail, przyznając odbiorcom prawo do zaprzestania przysyłania im wiadomości e-mail i ustanawiając surowe kary za naruszenia.

Gromadzimy Państwa adresy e-mail w celu:

 Wysyłania informacji, odpowiadania na zapytania i/lub inne prośby lub pytania.

• Przetwarzania zamówień i wysyłania informacji oraz aktualności dotyczących zamówień.

• Wysyłania dodatkowych informacji powiązanych z produktami i/lub usługami.

• Reklamowania poprzez listę mailingową lub dalszego wysyłania maili do naszych klientów po zawarciu pierwotnej transakcji.
 

Aby zachować zgodność z ustawą CAN-SPAM, zgadzamy się:

 Nie używać fałszywych lub mylących tematów lub adresów e-mail.

• W rozsądny sposób identyfikować wiadomość jako reklamową.

• Podawać adres fizyczny naszej firmy lub adres jej siedziby głównej.

• W razie korzystania z mailowych usług marketingowych stron trzecich monitorować je pod kątem zgodności.

• Niezwłocznie uwzględniać opcje wyłączenia/rezygnacji z subskrypcji.

• Zezwalać użytkownikom na rezygnację z subskrypcji przy użyciu linku u dołu każdej wiadomości e-mail.

Jeśli w jakimkolwiek momencie chcieliby Państwo zrezygnować z otrzymywania od nas w przyszłości wiadomości e-mail, mogą Państwo skontaktować się z nami mailowo pod adresem:

 Prosimy postępować zgodnie z instrukcją u dołu każdej wiadomości e-mail,

a niezwłocznie usuniemy Państwa adres z WSZELKIEJ korespondencji.

Kontaktowanie się z nami

W razie jakichkolwiek pytań dotyczących niniejszej Polityki prywatności można skontaktować się z nami, korzystając z poniższych danych.

AirportDirect.is

Skogarhlid 10

Reykjavik, 105

Islandia

info@airportdirect.is

+354 4978000

Ostatnio edytowano: 11.01.2018

Ustawienia plików cookie

Użytkownik może według swoich preferencji dostosować ustawienia plików cookie stron trzecich używanych przez nas do celów analitycznych i usprawniania funkcjonalności. Pliki cookie pierwszej kategorii są wymagane do utworzenia rezerwacji w naszej witrynie internetowej i nie są opcjonalne.